Перейти до основного вмісту

📚 Бібліографічний список

Сторінка містить упорядкований список усіх документів, які використовуються у цьому курсі. Статті розподілені за темами.

Щоб процитувати цей курс, використовуйте надану цитату в репозиторії Github.

🔵 = Стаття, безпосередньо цитована в цьому курсі. Інші документи доповнили моє розуміння теми.

Примітка: оскільки документи GPT-3 та GPT-3 Instruct не відповідають моделям davinci, я намагаюся не цитувати їх як такі.

Стратегії інженерії запитів

Ланцюг думок (Chain of Thought)1 🔵

Ланцюг думок без прикладів у запиті (Zero Shot Chain of Thought)2 🔵

Самоузгодженість (Self Consistency)3 🔵

Чим хороші контекстні приклади для GPT-3?4 🔵

Запит про все, що завгодно (Ask-Me-Anything)5 🔵

Згенеровані знання6 🔵

Мовні моделі із функцією озвучення7 🔵

Переосмислення ролі демонстрацій8 🔵

Scratchpads9

Майєвтичні запити10

STaR11

Запити від найменшого до найбільшого12 🔵

Рефреймінг інструктивних запитів на мову GPTk13 🔵

Тест Тюркінга: чи можуть мовні моделі розуміти інструкції?14 🔵

Надійність

MathPrompter15 🔵

Ненадійність пояснень у запитах з невеликою кількістю прикладів для текстових міркувань16 🔵

Запит для GPT-3 має бути надійним17

Різноманітні запити18 🔵

Калібрування перед використанням: покращення продуктивності мовних моделей з кількома прикладами19 🔵

Покращена самоузгодженість20

Упередженість у тестовому ланцюзі думок з кількома прикладами21 🔵

Конституційний ШІ: нешкідливість зворотного зв'язку із ШІ22 🔵

Композиційне узагальнення - SCAN23

Автоматизоване створення запитів

AutoPrompt24 🔵

Інженер автоматичних запитів25

Моделі

Мовні моделі

GPT-326 🔵

GPT-3 Instruct27 🔵

PaLM28 🔵

BLOOM29 🔵

BLOOM+1 (більше мов/ 0 покращень прикладів)30

Технічний звіт GPT-431 🔵

Jurassic 132 🔵

GPT-J-6B33

Roberta34

Моделі генерування зображень

Stable Diffusion35 🔵

DALLE36 🔵

М'який запит

М'які запити37 🔵

Інтерпретовані дискретизовані м'які запити38 🔵

Набори даних

MultiArith39 🔵

GSM8K40 🔵

HotPotQA41 🔵

Fever42 🔵

BBQ: власноруч створений тест на упередженість для відповідей на запитання43 🔵

Інженерія запиту для зображень

Таксономія модифікаторів запитів44

DiffusionDB45

Книга запитів DALLE 246 🔵

Інженерія запитів для мистецтва, згенерованого на основі тексту47 🔵

Зі створенням правильних запитів допоможе Stable Diffusion 2.0.48 🔵

Оптимізація запитів для перетворення тексту в зображення49

Інженерія запитів IDEs

Prompt IDE50 🔵

Prompt Source51 🔵

PromptChainer52 🔵

PromptMaker53 🔵

Інструменти

LangChain54 🔵

TextBox 2.0: Бібліотека генерування текстів з попередньо підготовленими мовними моделями55 🔵

OpenPrompt: фреймворк з відкритим вихідним кодом для швидкого навчання56 🔵

GPT Index57 🔵

Прикладна інженерія запитів

Конструкції мовних моделей58

MRKL59 🔵

ReAct60 🔵

PAL: Програмовані мовні моделі61 🔵

Дизайн інтерфейсу користувача

Інструкції з проєктування запитів для моделей, які генерують текст у зображення62

Введення запитів

Згенерований машиною текст: всебічний огляд загроз і методів їх виявлення63 🔵

Оцінка вразливості мовних моделей за допомогою власних прикладів64 🔵

Дослідження програмної поведінки ВММ: подвійне використання через атаки на систему безпеки65 🔵

Додатковий матеріал: всебічний аналіз нових загроз швидкого введення даних до великих мовних моделей, які інтегровані з додатками66 🔵

Введення запитів як атаки проти GPT-367 🔵

Використання запитів GPT-3 зі зловмисними введеннями, які наказують моделі ігнорувати попередні вказівки68 🔵

Суперечливі запити69 🔵

ChatGPT "DAN" (та інші випадки джейлбрейку)70 🔵

Захист від введення запитів у GPT-371 🔵

Діалог з машиною: інженерія запитів та їхнє введення72

Дослідження атак під час введення запитів73 🔵

Використання GPT-Eliezer проти джейлбрейку ChatGPT74 🔵

Запит в чаті Microsoft Bing75

Джейлбрейк

Ігнорувати попередній запит: методи атаки на мовні моделі76

Уроки з техніки безпеки та зловживання мовними моделями77

Виявлення токсичності з генеративним висновком на основі запитів78

Нові вдосконалені засоби модерації контенту79

OpenAI API80 🔵

OpenAI ChatGPT81 🔵

Твіт про ChatGPT 482 🔵

Робочий твіт83 🔵

Твіт-дослідження84 🔵

Твіт про здатність удавати85 🔵

Твіт про відповідальність86 🔵

Твіт у режимі Lynx87 🔵

Твіт у режимі Sudo88 🔵

Ігнорування попереднього запиту89 🔵

Дослідження

Попереднє навчання, запит та прогнозування: систематичний огляд методів запитів в обробці природної мови90

Статті про запити91

Генерування наборів даних

Дослідження поведінки мовної моделі за допомогою модельних оцінок92

Вибіркове коментування покращує навчання мовних моделей з кількома прикладами93

Застосунки

Atlas: Навчання з кількома прикладами мовних моделей із розширеним пошуком94

STRUDEL: Структуроване узагальнення діалогу для його розуміння95

Актуальні теми

Auto-GPT96

Baby AGI97

AgentGPT98

Різне

Запит — це програмування: мова запитів для великих мовних моделей99

Паралельні контекстні вікна покращують контекстне навчання великих мовних моделей100

Каталог шаблонів запитів для покращення їхньої розробки за допомогою ChatGPT101 🔵

Навчання для виконання складних завдань за допомогою композиційного тонкого налаштування мовних моделей102

Надзвичайні інструкції: узагальнення 1600+ завдань NLP за допомогою декларативних інструкцій103

Покращення здатності мовних моделей з кількома прикладами до навчання104

Занурення в результати пошуку105

Як створювати запити? Можливості та виклики навчання з прикладами та без них для взаємодії людини та штучного інтелекту задля творчого застосування генеративних моделей106

Про визначення соціальних упереджень у багатозадачному навчанні на основі запитів107

Написання сюжету з використанням попередньо навчених мовних моделей108 🔵

StereoSet: Визначення стереотипів у попередньо навчених мовних моделях109

Дослідження галюцинацій у продукуванні природної мови110

Приклади4

Wordcraft111

PainPoints112

Самонавчання: узгодження мовної моделі з самостійно створеними інструкціями113

Від зображень до текстових запитів: нульовий VQA із замороженими великими мовними моделями114

Використання Cloze Questions для класифікації текстів з невеликою кількістю прикладів та висновку природною мовою115

Запит про все, що завгодно (Ask-Me-Anything)5

Водяний знак для великих мовних моделей116


 1. Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2022). Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.
 2. Kojima, T., Gu, S. S., Reid, M., Matsuo, Y., & Iwasawa, Y. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners.
 3. Wang, X., Wei, J., Schuurmans, D., Le, Q., Chi, E., Narang, S., Chowdhery, A., & Zhou, D. (2022). Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models.
 4. Liu, J., Shen, D., Zhang, Y., Dolan, B., Carin, L., & Chen, W. (2022). What Makes Good In-Context Examples for GPT-3? Proceedings of Deep Learning Inside Out (DeeLIO 2022): The 3rd Workshop on Knowledge Extraction and Integration for Deep Learning Architectures. https://doi.org/10.18653/v1/2022.deelio-1.10
 5. Arora, S., Narayan, A., Chen, M. F., Orr, L., Guha, N., Bhatia, K., Chami, I., Sala, F., & Ré, C. (2022). Ask Me Anything: A simple strategy for prompting language models.
 6. Liu, J., Liu, A., Lu, X., Welleck, S., West, P., Bras, R. L., Choi, Y., & Hajishirzi, H. (2021). Generated Knowledge Prompting for Commonsense Reasoning.
 7. Sun, Z., Wang, X., Tay, Y., Yang, Y., & Zhou, D. (2022). Recitation-Augmented Language Models.
 8. Min, S., Lyu, X., Holtzman, A., Artetxe, M., Lewis, M., Hajishirzi, H., & Zettlemoyer, L. (2022). Rethinking the Role of Demonstrations: What Makes In-Context Learning Work?
 9. Nye, M., Andreassen, A. J., Gur-Ari, G., Michalewski, H., Austin, J., Bieber, D., Dohan, D., Lewkowycz, A., Bosma, M., Luan, D., Sutton, C., & Odena, A. (2021). Show Your Work: Scratchpads for Intermediate Computation with Language Models.
 10. Jung, J., Qin, L., Welleck, S., Brahman, F., Bhagavatula, C., Bras, R. L., & Choi, Y. (2022). Maieutic Prompting: Logically Consistent Reasoning with Recursive Explanations.
 11. Zelikman, E., Wu, Y., Mu, J., & Goodman, N. D. (2022). STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning.
 12. Zhou, D., Schärli, N., Hou, L., Wei, J., Scales, N., Wang, X., Schuurmans, D., Cui, C., Bousquet, O., Le, Q., & Chi, E. (2022). Least-to-Most Prompting Enables Complex Reasoning in Large Language Models.
 13. Mishra, S., Khashabi, D., Baral, C., Choi, Y., & Hajishirzi, H. (2022). Reframing Instructional Prompts to GPTk’s Language. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022. https://doi.org/10.18653/v1/2022.findings-acl.50
 14. Efrat, A., & Levy, O. (2020). The Turking Test: Can Language Models Understand Instructions?
 15. Imani, S., Du, L., & Shrivastava, H. (2023). MathPrompter: Mathematical Reasoning using Large Language Models.
 16. Ye, X., & Durrett, G. (2022). The Unreliability of Explanations in Few-shot Prompting for Textual Reasoning.
 17. Si, C., Gan, Z., Yang, Z., Wang, S., Wang, J., Boyd-Graber, J., & Wang, L. (2022). Prompting GPT-3 To Be Reliable.
 18. Li, Y., Lin, Z., Zhang, S., Fu, Q., Chen, B., Lou, J.-G., & Chen, W. (2022). On the Advance of Making Language Models Better Reasoners.
 19. Zhao, T. Z., Wallace, E., Feng, S., Klein, D., & Singh, S. (2021). Calibrate Before Use: Improving Few-Shot Performance of Language Models.
 20. Mitchell, E., Noh, J. J., Li, S., Armstrong, W. S., Agarwal, A., Liu, P., Finn, C., & Manning, C. D. (2022). Enhancing Self-Consistency and Performance of Pre-Trained Language Models through Natural Language Inference.
 21. Shaikh, O., Zhang, H., Held, W., Bernstein, M., & Yang, D. (2022). On Second Thought, Let’s Not Think Step by Step! Bias and Toxicity in Zero-Shot Reasoning.
 22. Bai, Y., Kadavath, S., Kundu, S., Askell, A., Kernion, J., Jones, A., Chen, A., Goldie, A., Mirhoseini, A., McKinnon, C., Chen, C., Olsson, C., Olah, C., Hernandez, D., Drain, D., Ganguli, D., Li, D., Tran-Johnson, E., Perez, E., … Kaplan, J. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback.
 23. Lake, B. M., & Baroni, M. (2018). Generalization without Systematicity: On the Compositional Skills of Sequence-to-Sequence Recurrent Networks. https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.00350
 24. Shin, T., Razeghi, Y., Logan IV, R. L., Wallace, E., & Singh, S. (2020). AutoPrompt: Eliciting Knowledge from Language Models with Automatically Generated Prompts. Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.346
 25. Zhou, Y., Muresanu, A. I., Han, Z., Paster, K., Pitis, S., Chan, H., & Ba, J. (2022). Large Language Models Are Human-Level Prompt Engineers.
 26. Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., … Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners.
 27. Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback.
 28. Chowdhery, A., Narang, S., Devlin, J., Bosma, M., Mishra, G., Roberts, A., Barham, P., Chung, H. W., Sutton, C., Gehrmann, S., Schuh, P., Shi, K., Tsvyashchenko, S., Maynez, J., Rao, A., Barnes, P., Tay, Y., Shazeer, N., Prabhakaran, V., … Fiedel, N. (2022). PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways.
 29. Scao, T. L., Fan, A., Akiki, C., Pavlick, E., Ilić, S., Hesslow, D., Castagné, R., Luccioni, A. S., Yvon, F., Gallé, M., Tow, J., Rush, A. M., Biderman, S., Webson, A., Ammanamanchi, P. S., Wang, T., Sagot, B., Muennighoff, N., del Moral, A. V., … Wolf, T. (2022). BLOOM: A 176B-Parameter Open-Access Multilingual Language Model.
 30. Yong, Z.-X., Schoelkopf, H., Muennighoff, N., Aji, A. F., Adelani, D. I., Almubarak, K., Bari, M. S., Sutawika, L., Kasai, J., Baruwa, A., Winata, G. I., Biderman, S., Radev, D., & Nikoulina, V. (2022). BLOOM+1: Adding Language Support to BLOOM for Zero-Shot Prompting.
 31. OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report.
 32. Lieber, O., Sharir, O., Lentz, B., & Shoham, Y. (2021). Jurassic-1: Technical Details and Evaluation, White paper, AI21 Labs, 2021. URL: Https://Uploads-Ssl. Webflow. Com/60fd4503684b466578c0d307/61138924626a6981ee09caf6_jurassic_ Tech_paper. Pdf.
 33. Wang, B., & Komatsuzaki, A. (2021). GPT-J-6B: A 6 Billion Parameter Autoregressive Language Model. https://github.com/kingoflolz/mesh-transformer-jax. https://github.com/kingoflolz/mesh-transformer-jax
 34. Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach. arXiv Preprint arXiv:1907.11692.
 35. Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2021). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models.
 36. Ramesh, A., Dhariwal, P., Nichol, A., Chu, C., & Chen, M. (2022). Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents.
 37. Lester, B., Al-Rfou, R., & Constant, N. (2021). The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt Tuning.
 38. Khashabi, D., Lyu, S., Min, S., Qin, L., Richardson, K., Welleck, S., Hajishirzi, H., Khot, T., Sabharwal, A., Singh, S., & Choi, Y. (2021). Prompt Waywardness: The Curious Case of Discretized Interpretation of Continuous Prompts.
 39. Roy, S., & Roth, D. (2015). Solving General Arithmetic Word Problems. Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 1743–1752. https://doi.org/10.18653/v1/D15-1202
 40. Cobbe, K., Kosaraju, V., Bavarian, M., Chen, M., Jun, H., Kaiser, L., Plappert, M., Tworek, J., Hilton, J., Nakano, R., Hesse, C., & Schulman, J. (2021). Training Verifiers to Solve Math Word Problems.
 41. Yang, Z., Qi, P., Zhang, S., Bengio, Y., Cohen, W. W., Salakhutdinov, R., & Manning, C. D. (2018). HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering.
 42. Thorne, J., Vlachos, A., Christodoulopoulos, C., & Mittal, A. (2018). FEVER: a large-scale dataset for Fact Extraction and VERification.
 43. Parrish, A., Chen, A., Nangia, N., Padmakumar, V., Phang, J., Thompson, J., Htut, P. M., & Bowman, S. R. (2021). BBQ: A Hand-Built Bias Benchmark for Question Answering.
 44. Oppenlaender, J. (2022). A Taxonomy of Prompt Modifiers for Text-To-Image Generation.
 45. Wang, Z. J., Montoya, E., Munechika, D., Yang, H., Hoover, B., & Chau, D. H. (2022). DiffusionDB: A Large-scale Prompt Gallery Dataset for Text-to-Image Generative Models.
 46. Parsons, G. (2022). The DALLE 2 Prompt Book. https://dallery.gallery/the-dalle-2-prompt-book/
 47. Oppenlaender, J. (2022). Prompt Engineering for Text-Based Generative Art.
 48. Blake. (2022). With the right prompt, Stable Diffusion 2.0 can do hands. https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/z7salo/with_the_right_prompt_stable_diffusion_20_can_do/
 49. Hao, Y., Chi, Z., Dong, L., & Wei, F. (2022). Optimizing Prompts for Text-to-Image Generation.
 50. Strobelt, H., Webson, A., Sanh, V., Hoover, B., Beyer, J., Pfister, H., & Rush, A. M. (2022). Interactive and Visual Prompt Engineering for Ad-hoc Task Adaptation with Large Language Models. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2208.07852
 51. Bach, S. H., Sanh, V., Yong, Z.-X., Webson, A., Raffel, C., Nayak, N. V., Sharma, A., Kim, T., Bari, M. S., Fevry, T., Alyafeai, Z., Dey, M., Santilli, A., Sun, Z., Ben-David, S., Xu, C., Chhablani, G., Wang, H., Fries, J. A., … Rush, A. M. (2022). PromptSource: An Integrated Development Environment and Repository for Natural Language Prompts.
 52. Wu, T., Jiang, E., Donsbach, A., Gray, J., Molina, A., Terry, M., & Cai, C. J. (2022). PromptChainer: Chaining Large Language Model Prompts through Visual Programming.
 53. Jiang, E., Olson, K., Toh, E., Molina, A., Donsbach, A., Terry, M., & Cai, C. J. (2022). PromptMaker: Prompt-Based Prototyping with Large Language Models. Extended Abstracts of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3491101.3503564
 54. Chase, H. (2022). LangChain (0.0.66) [Computer software]. https://github.com/hwchase17/langchain
 55. Tang, T., Junyi, L., Chen, Z., Hu, Y., Yu, Z., Dai, W., Dong, Z., Cheng, X., Wang, Y., Zhao, W., Nie, J., & Wen, J.-R. (2022). TextBox 2.0: A Text Generation Library with Pre-trained Language Models.
 56. Ding, N., Hu, S., Zhao, W., Chen, Y., Liu, Z., Zheng, H.-T., & Sun, M. (2021). OpenPrompt: An Open-source Framework for Prompt-learning. arXiv Preprint arXiv:2111.01998.
 57. Liu, J. (2022). GPT Index. https://doi.org/10.5281/zenodo.1234
 58. Dohan, D., Xu, W., Lewkowycz, A., Austin, J., Bieber, D., Lopes, R. G., Wu, Y., Michalewski, H., Saurous, R. A., Sohl-dickstein, J., Murphy, K., & Sutton, C. (2022). Language Model Cascades.
 59. Karpas, E., Abend, O., Belinkov, Y., Lenz, B., Lieber, O., Ratner, N., Shoham, Y., Bata, H., Levine, Y., Leyton-Brown, K., Muhlgay, D., Rozen, N., Schwartz, E., Shachaf, G., Shalev-Shwartz, S., Shashua, A., & Tenenholtz, M. (2022).
 60. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022).
 61. Gao, L., Madaan, A., Zhou, S., Alon, U., Liu, P., Yang, Y., Callan, J., & Neubig, G. (2022).
 62. Liu, V., & Chilton, L. B. (2022). Design Guidelines for Prompt Engineering Text-to-Image Generative Models. Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3491102.3501825
 63. Crothers, E., Japkowicz, N., & Viktor, H. (2022). Machine Generated Text: A Comprehensive Survey of Threat Models and Detection Methods.
 64. Branch, H. J., Cefalu, J. R., McHugh, J., Hujer, L., Bahl, A., del Castillo Iglesias, D., Heichman, R., & Darwishi, R. (2022). Evaluating the Susceptibility of Pre-Trained Language Models via Handcrafted Adversarial Examples.
 65. Kang, D., Li, X., Stoica, I., Guestrin, C., Zaharia, M., & Hashimoto, T. (2023). Exploiting Programmatic Behavior of LLMs: Dual-Use Through Standard Security Attacks.
 66. Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T., & Fritz, M. (2023). More than you’ve asked for: A Comprehensive Analysis of Novel Prompt Injection Threats to Application-Integrated Large Language Models.
 67. Willison, S. (2022). Prompt injection attacks against GPT-3. https://simonwillison.net/2022/Sep/12/prompt-injection/
 68. Goodside, R. (2022). Exploiting GPT-3 prompts with malicious inputs that order the model to ignore its previous directions. https://twitter.com/goodside/status/1569128808308957185
 69. Chase, H. (2022). adversarial-prompts. https://github.com/hwchase17/adversarial-prompts
 70. KIHO, L. (2023). ChatGPT “DAN” (and other “Jailbreaks”). https://github.com/0xk1h0/ChatGPT_DAN
 71. Goodside, R. (2022). GPT-3 Prompt Injection Defenses. https://twitter.com/goodside/status/1578278974526222336?s=20&t=3UMZB7ntYhwAk3QLpKMAbw
 72. Mark, C. (2022). Talking to machines: prompt engineering & injection. https://artifact-research.com/artificial-intelligence/talking-to-machines-prompt-engineering-injection/
 73. Selvi, J. (2022). Exploring Prompt Injection Attacks. https://research.nccgroup.com/2022/12/05/exploring-prompt-injection-attacks/
 74. Stuart Armstrong, R. G. (2022). Using GPT-Eliezer against ChatGPT Jailbreaking. https://www.alignmentforum.org/posts/pNcFYZnPdXyL2RfgA/using-gpt-eliezer-against-chatgpt-jailbreaking
 75. Liu, K. (2023). The entire prompt of Microsoft Bing Chat?! (Hi, Sydney.). https://twitter.com/kliu128/status/1623472922374574080
 76. Perez, F., & Ribeiro, I. (2022). Ignore Previous Prompt: Attack Techniques For Language Models. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2211.09527
 77. Brundage, M. (2022). Lessons learned on Language Model Safety and misuse. In OpenAI. OpenAI. https://openai.com/blog/language-model-safety-and-misuse/
 78. Wang, Y.-S., & Chang, Y. (2022). Toxicity Detection with Generative Prompt-based Inference. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2205.12390
 79. Markov, T. (2022). New and improved content moderation tooling. In OpenAI. OpenAI. https://openai.com/blog/new-and-improved-content-moderation-tooling/
 80. OpenAI. (2022). https://beta.openai.com/docs/guides/moderation
 81. OpenAI. (2022). https://openai.com/blog/chatgpt/
 82. Maz, A. (2022). ok I saw a few people jailbreaking safeguards openai put on chatgpt so I had to give it a shot myself. https://twitter.com/alicemazzy/status/1598288519301976064
 83. Piedrafita, M. (2022). Bypass @OpenAI’s ChatGPT alignment efforts with this one weird trick. https://twitter.com/m1guelpf/status/1598203861294252033
 84. Parfait, D. (2022). ChatGPT jailbreaking itself. https://twitter.com/haus_cole/status/1598541468058390534
 85. Soares, N. (2022). Using “pretend” on #ChatGPT can do some wild stuff. You can kind of get some insight on the future, alternative universe. https://twitter.com/NeroSoares/status/1608527467265904643
 86. Moran, N. (2022). I kinda like this one even more! https://twitter.com/NickEMoran/status/1598101579626057728
 87. Degrave, J. (2022). Building A Virtual Machine inside ChatGPT. Engraved. https://www.engraved.blog/building-a-virtual-machine-inside/
 88. Sudo. (2022). https://www.sudo.ws/
 89. Perez, F., & Ribeiro, I. (2022). Ignore Previous Prompt: Attack Techniques For Language Models. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2211.09527
 90. Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2022). Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. ACM Computing Surveys. https://doi.org/10.1145/3560815
 91. Ding, N., & Hu, S. (2022). PromptPapers. https://github.com/thunlp/PromptPapers
 92. Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., … Kaplan, J. (2022). Discovering Language Model Behaviors with Model-Written Evaluations.
 93. Su, H., Kasai, J., Wu, C. H., Shi, W., Wang, T., Xin, J., Zhang, R., Ostendorf, M., Zettlemoyer, L., Smith, N. A., & Yu, T. (2022). Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners.
 94. Izacard, G., Lewis, P., Lomeli, M., Hosseini, L., Petroni, F., Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Joulin, A., Riedel, S., & Grave, E. (2022). Atlas: Few-shot Learning with Retrieval Augmented Language Models.
 95. Wang, B., Feng, C., Nair, A., Mao, M., Desai, J., Celikyilmaz, A., Li, H., Mehdad, Y., & Radev, D. (2022). STRUDEL: Structured Dialogue Summarization for Dialogue Comprehension.
 96. Significant-Gravitas. (2023). https://news.agpt.co/
 97. Nakajima, Y. (2023). https://github.com/yoheinakajima/babyagi
 98. Reworkd.ai. (2023). https://github.com/reworkd/AgentGPT
 99. Beurer-Kellner, L., Fischer, M., & Vechev, M. (2022). Prompting Is Programming: A Query Language For Large Language Models.
 100. Ratner, N., Levine, Y., Belinkov, Y., Ram, O., Abend, O., Karpas, E., Shashua, A., Leyton-Brown, K., & Shoham, Y. (2022). Parallel Context Windows Improve In-Context Learning of Large Language Models.
 101. White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT.
 102. Bursztyn, V. S., Demeter, D., Downey, D., & Birnbaum, L. (2022). Learning to Perform Complex Tasks through Compositional Fine-Tuning of Language Models.
 103. Wang, Y., Mishra, S., Alipoormolabashi, P., Kordi, Y., Mirzaei, A., Arunkumar, A., Ashok, A., Dhanasekaran, A. S., Naik, A., Stap, D., Pathak, E., Karamanolakis, G., Lai, H. G., Purohit, I., Mondal, I., Anderson, J., Kuznia, K., Doshi, K., Patel, M., … Khashabi, D. (2022). Super-NaturalInstructions: Generalization via Declarative Instructions on 1600+ NLP Tasks.
 104. Gao, T., Fisch, A., & Chen, D. (2021). Making Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers). https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.295
 105. Liévin, V., Hother, C. E., & Winther, O. (2022). Can large language models reason about medical questions?
 106. Dang, H., Mecke, L., Lehmann, F., Goller, S., & Buschek, D. (2022). How to Prompt? Opportunities and Challenges of Zero- and Few-Shot Learning for Human-AI Interaction in Creative Applications of Generative Models.
 107. Akyürek, A. F., Paik, S., Kocyigit, M. Y., Akbiyik, S., Runyun, Ş. L., & Wijaya, D. (2022). On Measuring Social Biases in Prompt-Based Multi-Task Learning.
 108. Jin, Y., Kadam, V., & Wanvarie, D. (2022). Plot Writing From Pre-Trained Language Models.
 109. Nadeem, M., Bethke, A., & Reddy, S. (2021). StereoSet: Measuring stereotypical bias in pretrained language models. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers), 5356–5371. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.416
 110. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A., & Fung, P. (2022). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys. https://doi.org/10.1145/3571730
 111. Yuan, A., Coenen, A., Reif, E., & Ippolito, D. (2022). Wordcraft: Story Writing With Large Language Models. 27th International Conference on Intelligent User Interfaces, 841–852.
 112. Fadnavis, S., Dhurandhar, A., Norel, R., Reinen, J. M., Agurto, C., Secchettin, E., Schweiger, V., Perini, G., & Cecchi, G. (2022). PainPoints: A Framework for Language-based Detection of Chronic Pain and Expert-Collaborative Text-Summarization. arXiv Preprint arXiv:2209.09814.
 113. Wang, Y., Kordi, Y., Mishra, S., Liu, A., Smith, N. A., Khashabi, D., & Hajishirzi, H. (2022). Self-Instruct: Aligning Language Model with Self Generated Instructions.
 114. Guo, J., Li, J., Li, D., Tiong, A. M. H., Li, B., Tao, D., & Hoi, S. C. H. (2022). From Images to Textual Prompts: Zero-shot VQA with Frozen Large Language Models.
 115. Schick, T., & Schütze, H. (2020). Exploiting Cloze Questions for Few Shot Text Classification and Natural Language Inference.
 116. Kirchenbauer, J., Geiping, J., Wen, Y., Katz, J., Miers, I., & Goldstein, T. (2023). A Watermark for Large Language Models. https://arxiv.org/abs/2301.10226