Перейти до основного вмісту

🟢 Midjourney

Midjourney – це генератор зображень на основі ШІ, який працює через інтерфейс бота в Discord або вебдодаток (планується також API-версія Midjourney). Процес створення зображень, використовуючи Midjourney, відбувається за тими самими основними принципами, що й лежать в основі інших генераторів ШІ, включно з написанням запитів для керування процесом створення.

Однією з унікальних характеристик Midjourney у порівнянні з іншими генераторами зображень на основі ШІ є його здатність створювати візуально привабливі зображення високого рівня художності. Це пояснюється спеціальним навчанням моделі, яке дає їй змогу створювати високоякісні зображення з конкретними художніми параметрами, докладніше про це в розділі «Розширені запити» > «Параметри»).

Ви можете експериментувати з ботом Midjourney на сервері Learn Prompting у Discord або на офіційному Discord-сервері Midjourney.

Базове застосування

Основна структура запитів у Midjourney — це /imagine prompt: [IMAGE PROMPT] [--OPTIONAL PARAMETERS].

Приклад: /imagine prompt: astronaut on a horse

Приклад із параметрами: /imagine prompt: astronaut on a horse --ar 3:2 --c 70 --q 2 --seed 1000

У цьому базовому прикладі були використані такі параметри:

--ar 3:2 встановлює співвідношення сторін зображення 3:2;

--c 70 додає значення невизначеності 70, щоб дозволити Midjourney вільніше інтерпретувати запит (діапазон значень невизначеності: 0–100);

--seed 100 встановлює довільне початкове значення, яке можна використати для повторного рендерингу або перероблення зображення пізніше.

(дізнайтеся більше про параметри Midjourney у розділі «Розширені запити» > «Параметри»)

Розширені запити

Розширені запити в Midjourney використовують параметри та спеціальні методи запитів, які підтримуються алгоритмом Midjourney.

Мультизапити

За замовчуванням Midjourney інтерпретує ваш запит комплексно. Використання подвійної двокрапки :: наказує Midjourney інтерпретувати кожну частину запиту окремо.

Приклад:

/imagine prompt: astronaut and horse
/imagine prompt: astronaut:: and horse

Запити-зображення

Завантаживши зображення в Discord і використовуючи його URL-адресу в запиті, ви можете дати вказівку Midjourney використовувати це зображення для впливу на вміст, стиль і композицію ваших результатів. Приклад: Космонавт (Джерело: Вікіпедія)

/imagine prompt: [image URL], impressionist painting

Параметри (v4)

Наступні параметри підтримуються останньою моделлю Midjourney (v4).

Співвідношення сторін

--ar [ratio] змінює співвідношення за замовчуванням (1:1) до нового співвідношення (наразі максимальне підтримуване співвідношення становить 2:1)

Приклад: astronaut on a horse --ar 16:9 і astronaut on a horse --ar 1:2

 

Значення невизначеності

--c [value] встановлює значення невизначеності, яке визначає, наскільки Midjourney змінює запит, що вище значення невизначеності, то більш незвичні та несподівані результати та композиції можна отримати (діапазон: 0–100)

Приклад: astronaut on a horse --c20 і astronaut on a horse --c 80

 

Якість

--q [value] визначає, скільки часу буде витрачено на створення зображення, таким чином підвищуючи якість. Значення за замовчуванням — «1». Вищі значення використовують більше GPU-хвилин вашої підписки (допускаються значення «.25», «.5», «1» і «2»)

Приклад: astronaut on a horse --q .5 і astronaut on a horse --q 2

 

Початкове значення:

--seed [value] встановлює початковий номер, який визначає початкову точку (шумове поле) для створення зображення. Початкові значення для кожного зображення генеруються випадковим чином, якщо не вказано параметр початкового значення. Використання того самого початкового значення та запиту створить подібні зображення.

Приклад: astronaut on a horse --seed 123

 

Стилізація

--stylize [value] або --s [value] впливає на те, наскільки сильно Midjourney застосовує свій художній алгоритм. Низькі значення створюють зображення, які точно відповідають запиту, високі значення створюють художні зображення, які менше відповідають тому, що описано у запиті. Значення за замовчуванням – 100, діапазон значень 0–1000. (Примітка: ви можете скористатися командою /settings, щоб змінити значення стилізації за замовчуванням із «🖌️ Стиль середній» (=--s 100) до «🖌️ Стиль низький» (=--s 50), «🖌️ Стиль високий» (=--s 250) або «🖌️ Стиль дуже високий» (=--s 750))

Приклад: astronaut on a horse --s 50 і astronaut on a horse --s 900

 

Версія

--v [version number]або --version [version number] дозволяє отримати доступ до попередніх моделей Midjourney (1–3)

Приклад: --v 1, --v 2 та --v 3

  

Параметри (попередні моделі)

Однакові початкові значення

--sameseed: у той час, як параметр --seed створює єдине шумове поле, застосоване до всіх зображень у початковій мережі, параметр sameseed застосовує той самий початковий шум до всіх зображень у початковій мережі, тому отримані зображення будуть дуже схожими.

Приклад: astronaut on a horse --sameseed --v 3

Клітинка

--tile створює зображення, які можна використовувати як повторювані клітинки для створення безшовних візерунків на тканині, шпалерах і текстурі (працює лише з моделями 1–3)

Приклад: astronaut on a horse --tile --v 3

  

Відео

--video створює короткий відеоролик про те, як генерується сітка зображень. Реакція з емодзі ✉️ дозволяє боту Midjourney надіслати вам приватне повідомлення із посиланням на відео.

Приклад: astronaut on a horse --video --v 3

Посилання

Офіційна документація Midjourney