Перейти до основного вмісту

Інструменти інженерії запитів

Цей розділ містить список інструментів, що не належать до інтегрованого середовища розробки (ІСР), але корисні для створення запитів.

Розробка запитів, тестування та об’єднання

LangChain

Великі мовні моделі (ВММ) з’являються як трансформаційна технологія, що дозволяє розробникам створювати застосунки, які вони раніше не могли. Однак, використання ВММ ізольовано часто є недостатнім, щоб створити справді сильний застосунок – справжня потужність приходить, коли ви можете поєднати їх з іншими джерелами обчислень або інформації.

Ця бібліотека призначена для допомоги в розробці таких типів застосунків.

Dust.tt

Платформа Dust допомагає створювати застосунки на основі ВММ у вигляді ряду запитових викликів до зовнішніх моделей. Вона забезпечує простий у використанні графічний інтерфейс користувача для побудови ланцюгів із запитів, а також набір стандартних блоків і власну мову програмування для розбору та обробки результатів застосування мовної моделі.

У ні є низка функцій, щоб зробити розробку застосунків швидшою, легшою та надійнішою:

 • огляд кількох відповідей паралельно;
 • перевірка результатів виконання;
 • версифікація ланцюжків запитів;
 • спеціальна мова програмування для обробки даних і тексту;
 • інтеграція API для різних моделей і зовнішніх сервісів.

OpenPrompt1

Навчання на основі запитів – це найновіша парадигма для адаптації попередньо навчених мовних моделей (Pre-trained language model, PLM) до завдань з обробки природної мови (Natural Language Processing, NLP), яка змінює введений текст за допомогою текстового шаблону та безпосередньо використовує PLM для виконання попередньо навчених завдань. OpenPrompt – це бібліотека, створена на основі PyTorch, що надає стандартну, гнучку та розширену структуру для розгортання послідовності навчання на основі запитів. OpenPrompt підтримує завантаження PLM безпосередньо з платформи huggingface transformers. У майбутньому ми також підтримуватимемо PLM, реалізовані іншими бібліотеками.

BetterPrompt

⚡ Перевірте набір запитів для ВММ, перш ніж надсилати їх на виробництво⚡

Prompt Engine

Бібліотека службових програм NPM для створення та підтримки підказок для ВММ.

Promptify

Покладатися лише на ВММ часто недостатньо для створення застосунків та інструментів. Щоб повністю розкрити їхній потенціал, необхідно інтегрувати ВММ з іншими джерелами обчислень або знань і підготувати конвеєр передачі даних до виробництва.

Ця бібліотека спрямована на допомогу в розробці конвеєра передачі даних для використання ключів API у ВММ під час виробництва, вирішення завдань NLP, таких як розпізнавання іменованих сутностей (Named Entity Recognition, NER), класифікація, запитання, відповіді, підсумовування, перетворення тексту в графік тощо, а також надання потужних агентів для створення чат-агентів для різних завдань.

TextBox2

TextBox 2.0 – це сучасна бібліотека написання тексту на основі Python і PyTorch, яка зосереджена на побудові уніфікованого та стандартизованого конвеєра передачі даних для застосування попередньо навчених мовних моделей до написання тексту:

ThoughtSource

«ThoughtSource – це центральний відкритий ресурс і спільнота, що зосереджені на даних та інструментах для механізму ходу думок у міркуванні у великих мовних моделях (Вей, 2022). Наша довгострокова мета полягає в забезпеченні надійних і стійких міркувань у передових системах ШІ для сприяння розвитку наукових досліджень та медичної практики.»

Інші приклади інструментів для інженерії запитів

GPT Index3

GPT Index – це проєкт, що складається з набору структур даних, призначених для полегшення використання великих зовнішніх баз заповнених інформацією з ВММ.

Deforum

Анімаційні відео створені з допомогою ШІ

Visual Prompt Builder

Будування запитів візуально

Interactive Composition Explorer

ICE – це бібліотека Python і візуалізатор-відтворювач для програм мовної моделі.

PTPT - Prompt To Plain Text

PTPT – це інструмент командного рядка, який дозволяє легко конвертувати звичайні текстові файли, використовуючи попередньо визначені запити, за допомогою ChatGPT. Завдяки PTPT ви можете без особливих зусиль створювати формати запитів і ділитися ними, полегшуючи співпрацю та налаштування. Крім того, підписавшись, ви отримуєте доступ до ще більшої кількості запитів, щоб покращити процес вашої роботи. Якщо ви зацікавлені в інженерії запитів, ви можете використовувати PTPT, щоб розробити та поділитися своїми запитами.

Orquesta AI Prompts

Платформа для співпраці з низьким кодом для запитів ШІ

 • Повне управління життєвим циклом запитів (від ідеї до збору відгуків).
 • Функції та безпека корпоративного рівня.
 • Підтримка публічних, приватних і спеціальних ВММ.
 • Запити на основі спеціального контексту та бізнес-правил. Оцінювання на останньому етапі.
 • Реєстрація в режимі реального часу та збір даних щодо продуктивності та економіки запитів.

Інше

https://gpttools.com


 1. Ding, N., Hu, S., Zhao, W., Chen, Y., Liu, Z., Zheng, H.-T., & Sun, M. (2021). OpenPrompt: An Open-source Framework for Prompt-learning. arXiv Preprint arXiv:2111.01998.
 2. Tang, T., Junyi, L., Chen, Z., Hu, Y., Yu, Z., Dai, W., Dong, Z., Cheng, X., Wang, Y., Zhao, W., Nie, J., & Wen, J.-R. (2022). TextBox 2.0: A Text Generation Library with Pre-trained Language Models.
 3. Liu, J. (2022). GPT Index. https://doi.org/10.5281/zenodo.1234