Перейти до основного вмісту

🟡 Код як міркування

Програмовані мовні моделі (PAL)1 є ще одним прикладом системи MRKL. Отримавши запитання, PAL можуть написати код, який вирішить його. Код надсилається до програмного середовища виконання для отримання результату. PAL і CoT працюють по-різному; проміжним міркуванням PAL є код, тоді як у CoT — природна мова.

Приклад PAL (Ґао та ін.)

Важливо зауважити, що PAL поєднує природну мову (NL - natural language) і код. На наведеному вище зображенні синім кольором показано міркування природною мовою, які створює PAL. Хоча тут цього і не видно, проте PAL генерує '#' перед кожним рядком міркування природною мовою, так що програмне середовище виконання інтерпретує їх як коментарі.

Наприклад

Давайте розглянемо приклад вирішення математичної задачі за допомогою PAL. Маю запит з трьох питань, що є спрощеною версією цього1.

Для цього я буду використовувати langchain, пакет Python для об'єднання в ланцюг функціональності ВМM. По-перше, потрібно виконати кілька налаштувань:

!pip install langchain==0.0.26
!pip install openai
from langchain.llms import OpenAI
import os
os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-YOUR_KEY_HERE"

Потім ми можемо створити копію GPT-3 davinci-002 (коли це буде зроблено, відбудеться виклик API)

llm = OpenAI(model_name='text-davinci-002', temperature=0)

Ось кілька прикладів запиту:

MATH_PROMPT = '''
Q: There were nine computers in the server room. Five more computers were installed each day, from monday to thursday. How many computers are now in the server room?

# solution in Python:
"""There were nine computers in the server room. Five more computers were installed each day, from monday to thursday. How many computers are now in the server room?"""
computers_initial = 9
computers_per_day = 5
num_days = 4 # 4 days between monday and thursday
computers_added = computers_per_day * num_days
computers_total = computers_initial + computers_added
result = computers_total
return result


Q: Shawn has five toys. For Christmas, he got two toys each from his mom and dad. How many toys does he have now?

# solution in Python:
"""Shawn has five toys. For Christmas, he got two toys each from his mom and dad. How many toys does he have now?"""
toys_initial = 5
mom_toys = 2
dad_toys = 2
total_received = mom_toys + dad_toys
total_toys = toys_initial + total_received
result = total_toys


Q: Jason had 20 lollipops. He gave Denny some lollipops. He gave Denny some lollipops. How many lollipops did Jason give to Denny?

# solution in Python:
"""Jason had 20 lollipops. He gave Denny some lollipops. He gave Denny some lollipops. How many lollipops did Jason give to Denny?"""
jason_lollipops_initial = 20
jason_lollipops_after = 12
denny_lollipops = jason_lollipops_initial - jason_lollipops_after
result = denny_lollipops

Q: {question}

# solution in Python:
'''

Тепер ми можемо надіслати GPT-3 комбінований запит.

llm_out = llm(MATH_PROMPT.format(question=question))
print(llm_out)

Результат:

Emma took a 60 minute plane ride to seattle. She then took a 2 hour train ride to portland, and then a 30 minute bus ride to vancouver. How long did it take her to get to vancouver?

plane_ride = 60
train_ride = 2 * 60 # 2 hours in minutes
bus_ride = 30
total_time = plane_ride + train_ride + bus_ride
result = total_time

Нарешті, цей код можна передати до середовища виконання Python, щоб отримати відповідь:

exec(llm_out)
print(result)

Результат: 210, і це правильно.

Перегляньте блокнот Jupyter для цього прикладу тут.

Додаткова інформація

Також перегляньте приклад PAL's colab .


  1. Gao, L., Madaan, A., Zhou, S., Alon, U., Liu, P., Yang, Y., Callan, J., & Neubig, G. (2022).